Everyday English

Harjoitus 2. Täydennä lauseisiin puuttuvat verbit. Käytä yleispreesensiä.

Ulla:

On Mondays I 1. (herätä) at 7.30. I 2. (syödä) breakfast together with my father and my brother. Then I 3. (mennä jllk kulkuneuvolla, ottaa) the train to school.

After school I 4. (tehdä) my homework and 5. (syödä). Sometimes I also 6. (laittaa) dinner or 7. (siivota) the house. I 8. (olla) a good cook. Then I 9. (tavata) my friends and we 10. (viettää) the evening together or 11. (katsella) TV at home. Sometimes I 12. (mennä kävelylle) with my grandparent’s dog, Ukko.

I 13. (mennä nukkumaan) at 10.30 p.m. I 14. (nukkua) very well.