Everyday English

Harjoitus 1. What time is it? Kirjoita kirjaimin kuvissa näkyvät kellonajat.

1. 2:40

It’s

2. 6:30

It’s

3. 9:00

It’s

4. 11:10

It’s

5. 8:15

It’s