Everyday English

Harjoitus 3. Yhdistä englanninkieliset sanat niiden suomenkielisiin vastineisiin. Kuuntele lopuksi englanninkieliset sanat.

olla lap­sen­vah­ti­na

opiskel­la

yhdes­sä

erilainen

viet­tää

kaupun­ki

juna

joka

sit­ten

nähdä, ym­mär­tää

babysit

study

together

different

spend

town

train

every

then

see

    Kuuntele englanninkieliset sanat