Everyday English

Harjoitus 3. Täydennä puuttuvat verbit englanniksi oikeassa muodossa. Tarvitset sekä yleis- että kestopreesensmuotoja.

Hi! My name is Jussi, nice to meet you! I 1. (asua) in Espoo, Finland. I 2. (olla, omistaa) two children, Ulla and Kalle. I 3. (olla) divorced, but I have a girlfriend, Cynthia. I 4. (työskennellä) as an English teacher at an adult learning centre. I 5. (puhua) Finnish, English, Swedish and some German. My mother 6. (olla) American, so I always 7. (käyttää) English when I speak with her. Now I 8. (kirjoittaa) in English so that you 9. (saada) some practice. Right now, I 10. (istua) in my study. I 11. (katsoa) out of the window. Outside, my daughter, Ulla, 12. (kävellä) through the garden. She 13. (tulla) from her football practice. She 14. (rakastaa) football!