Everyday English

Harjoitus 3. Yhdistä sääsymboli ja sitä kuvaava ilmaisu.

Sun

Sleeting

Snowing

Foggy

Partly Cloudy

Thundering

It’s sunny.

It’s sleeting.

It’s snowing.

It’s foggy.

It’s partly cloudy.

It’s thundering.