Everyday English

Harjoitus 2. Täydennä lauseet vihjeiden mukaan oikealla verbillä. Muista kiinnittää huomiota siihen, milloin tarvitaan s-päätettä! Muista myös olla-verbit.

  • John, Catherine and Sophia 1. (asua) in Cornwall, England.
  • John 2. (työskennellä) as an engineer and Catherine 3. (olla) a childcare worker.
  • They 4. (olla) a daughter, Sophia. She 5. (käydä) to school.
  • The Smiths 6. (pitää jstk) travelling.
  • John 7. (olla) relatives in Finland. His grandmother and Pekka’s mother 8. (olla) cousins.
  • Pekka and his wife Anna 9. (olla) in London now, but they 10. (lähteä) today.
  • Anna 11. (tulla) from the United States. She 12. (vierailla) her parents often (usein).
  • Pekka and Anna 13. (mennä) to the airport. Their plane 14. (lähteä) from Gate 25.